Wettelijke informatie

v2 27/10/2017

Identiteit

De website tweedehands.decathlon.be wordt uitgegeven door Decathlon Belgium NV, gevestigd te Jules Bordetlaan 1 te 1140 Evere, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.296.278, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en

met BTW-identificatienummer BE0449296278

Directeur van publicatie: Frederic Doto

.

Contact

tweedehands.decathlon.be is te bereiken op:
DECATHLON Belgium – tweedehands.decathlon.be - Jules Bordetlaan 1, 1140 Evere
trocathlon@decathlon.be


Web-Host

OXALIDE
RCS B 433 507 787
25, boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Tel: +33 (0)1 75 77 16 50